Myyntiehdot

Etämyynnin palautusoikeus

Mikäli ostaja haluaa perua kaupan, ja palauttaa ostamansa tuotteen, on siitä ensin ilmoitettava myyjälle esim sähköpostin välityksellä 14 päivän sisällä tuotteen vastaanottamisesta. Palautus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä kun palautusesta on sovittu. Palautukseen on aina liitettävä palautuslomake, joka on tulostettavissa osoitteesta linkin osoitteesta. Mikäli palautuslomakkeen tulostaminen ei ole mahdollista, niin palautuslomakkeen tiedot on mahdollista kirjoittaa tavalliselle paperille ja laittaa tieto palautuksen mukana.

Tuotteilla jotka on otettu käyttöön, avattu tai purettu, ei ole palautusoikeutta, ellei myyjä sitä erityisesti myönnä. Ostajan tulee tarkastaa tuote sen vastaanottaessaan. Sähköosilla ei ole vaihto- tai palautusoikeutta mikäli ne on asennettu tai poistettu muovipakkauksesta, ellei myyjä ole antanut siihen erikseen palautusoikeutta. Silmämääräinen sopivuuden tarkastaminen liittimien ja kiinnikkeiden osalta tulee varmistaa tämän pakkauksen läpi.

Palautusohjeet löytyvät verkkosivuiltamme palautusohjeet 

Meretek Oy:n virhevastuu ja ostajan velvollisuudet

Meretek Oy vastaa siitä, että tuotteen tiedot, ominaisuudet ja kunto pitävät paikkansa. Tuote on virheellinen, mikäli se on huonommassa kunnossa kuin ostajalla on aihetta edellyttää, ottaen huomioon hinta ja muut vaikuttavat tekijät. Meretek Oy vastaa vain sellaisista virheistä, jotka tuotteessa ovat ilmenneet sillä hetkellä kun ostaja on sen vastaanottanut.

Meretek Oy:llä on käytössä tuotteiden laatuluokitus, ja vastuu siitä, että tuote vastaa sille ennen kaupantekohetkeä määriteltyä laatuluokitusta.

Meretek Oy:n virhevastuu tuotteesta edellyttää, että se on asennettu ammattimaisesti. Viallisesta sähköosasta tulee olla korjaamon vianhakuselvitys.

Ostajalla on velvollisuus tarkastaa tuote ulkoisten vaurioiden osalta, sekä siten, että se päällisin puolin arvioiden on sopiva. Asennusta ei saa aloittaa, mikäli sopivuudesta ei ole varmuutta, vaan ostajan tulee viipymättä olla yhteydessä myyjään. Mikäli pakettia vastaanottaessa huomataan pakkauksen olevan kolhiintunut, tulee siitä reklamoida kuljetuspalvelun tuottajalle välittömästi.

Meretek Oy:llä on oikeus antaa tuotteen asennukseen ja käyttöön liittyviä ohjeita esimerkiksi myynti-ilmoituksen yhteydessä tai liittämällä ohjeet tuotelähetyksen mukaan. Ostajan tulee tutustua ohjeisiin ennen asennuksen aloittamista sekä noudattaa niitä.

Meretek Oy:llä on oikeus päättää, korjataanko tuote, vaihdetaanko se toiseen vastaavaan, vai puretaanko kauppa. Ennen tämän päätöksen tekoa on myyjällä oikeus nähdä tuote. Virheellisen tuotteen korjauksesta vastaa ensisijaisesti myyjä tai myyjän valtuuttama taho. Muista käytännöistä sovittava aina tapauskohtaisesti.

Ostajan tulee palauttaa virheellinen tuote myyjälle tai myyjän valtuuttamalle taholle. Sähköosaa palautettaessa on mukaan liitettävä korjaamon tulostama vianhakuseloste. Palautuskustannuksista vastaa Meretek Oy.

Meretek Oy:n virhevastuu ei kata virheellisen tuotteen irrotuskustannuksia, eikä mahdollisia asennuskustannuksia, mikäli tuotteen virhe olisi voitu havaita ennen asennusta, asennusohjeita on laiminlyöty, tai asennus on ollut epäammattimainen.

Meretek Oy ei koskaan vastaa virheellisen tuotteen aiheuttamista välillisistä tai epäsuorista vahingoista, liikevaihdon vähenemisestä, käyttöhyödyn menetyksistä tai muista taloudellisista seurannaisvahingoista.

Varaosien varaaminen

Meretek Oy:n purkuajoneuvoista on mahdollista tehdä osavarauksia ennen purkamista. Meretek Oy:llä on oikeus peruuttaa varaus, kunnes kauppa on vahvistunut ja osan luovutus on tapahtunut. Varaosien kunto tarkastetaan purkuvaiheessa. Ennakkoon annettu hinta on aina arvio, Meretek oy pidättää oikeuden hinnan muutoksiin ennen kaupan vahvistamista.

 

Verkkokaupan rahdit

Verkkokaupassa näkyvät rahtihinnat ovat suuntaa antavia. Lopullinen rahti määräytyy rahdituspainon, kollimäärän ja toimitusosoitteen mukaan. 

Meretek Oy pidättää itsellään oikeudet mahdollisiin rahtihinnan muutoksiin. 

 

Lähetyksen noutamatta jättäminen

Mikäli tilattua ja toimitettua lähetystä ei noudeta esim. Postista tai Matkahuollosta ja lähetys palautuu lähettäjälle, niin Meretek pidättää oikeuden olla palauttamatta toimitusmaksua. Noutamatta olevan lähetyksen käsittelykuluista perimme 20 euron käsittelymaksun. 

 

Ohjeita tuotteiden vastaanottamiseen, tarkastamiseen ja palauttamiseen
 

1. Tuotteen vastaanottaminen
Kun vastaanotat tuotteen, tarkasta välittömästi, että tuote ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana.
Jos tuote on vahingoittunut, tee kuljetusyhtiön rahtikirjaan ilmoitus vahingoittumisesta. Kuljetusyhtiön vakuutus kattaa ainoastaan vahingot, joista on tehty tällainen ilmoitus. Jos kuittaat toimituksen rahtikirjaan ilman vahinkoilmoitusta, et voi enää hakea korvauksia ja vastaat itse kaikista ylimääräisistä kuluista. Mikäli mahdollista, ota valokuvia vahingosta, ne auttavat vahingon selvittämisessä ja nopeuttavat käsittelyä.


Tarkasta myös, että tuote on oikeaa tyyppiä. Tarkasta huolellisesti lohkon aukot ja eri anturien liitoskohdat. Toimitetuissa tuotteissa voi olla tilapäisosia (esim. jakopään koppa, öljyn imuputken suodatin, öljypohja ja/tai venttiilikansi). Tilapäisosat on usein merkitty tekstillä ”Dummy”. Jos tuotteissa on tällaisia tilapäisosia, korvaa osat – omalla kustannuksellasi – vanhan moottorin osilla. Kun vaihdat osia, puhdista ne huolellisesti ja tarkasta, että ne ovat kunnossa.

 

2. Aiemman vahingon selvittäminen
Jotta uusi tuote ei vahingoittuisi samalla tavalla kuin vanha osa, vahingon aiheuttaja täytyy selvittää ja korjata. Seuraavat seikat voivat auttaa vahingon selvittämisessä:


2.1 Ilmansyöttöjärjestelmä:
• Tarkasta ilmansyöttöjärjestelmän kunto. Jos järjestelmä vuotaa, järjestelmään voi päästä likaa tai pölyä, joka voi aiheuttaa ennenaikaista kulumista.
• Tarkasta, onko imusarjassa vieraita esineitä ja/tai rikkoutuneita osia. Tyhjennä imusarja huolellisesti ja puhalla sitten ilmaa sen läpi.
• Tarkasta imusarjan liitostaso.

 

2.2 Jäähdytys:
• Jäähdytyksen täytyy toimia kunnolla, jotta tuotteen käyttöikä olisi mahdollisimman pitkä.
• Tarkasta nesteen kierto järjestelmässä.
• Tarkasta tuulettimen, anturien ja termostaatin toiminta.
• Tarkasta visko- tai sähkötuulettimen toiminta.
• Tarkasta jäähdyttimen ja/tai paisuntasäiliön kansi.
• Tarkasta vesiletkujen ja letkunkiristinten kunto.
• Jos vesipumppua ei ole mukana, asenna uusi, autonvalmistajan hyväksymä tuote.
• Tarkasta kumitiivisteet ja ilmanohjausläpät ja varmista, että ilma kulkee järjestelmässä vapaasti. Myös tuulettimeen kertynyt lika voi aiheuttaa tärinää.

 

2.3 Polttoainejärjestelmä:
• Ylikuumeneminen ja/tai männänrenkaiden ja sylinterien liiallinen kuluminen voi johtua polttoaineseoksen vääränlaisesta koostumuksesta.
• Tarkasta polttoainesuodattimen kunto. Suodattimen kunto voi vaikuttaa polttoaineseoksen laatuun.
• Tarkasta syöttöpumpun kunto. Jos esimerkiksi kalvo vuotaa, moottoriöljy voi ohentua, mikä voi johtaa laakereiden vaurioitumiseen.
• Pyydä ammattilaista tarkastamaan ruiskutusosat. Oikeanlaiset säädöt ja ruiskutuksen ajoitus vaikuttavat olennaisesti moottorin toimintaan.
• Vääränlaiset säädöt ja/tai väärä ruiskutuksen ajoitus voivat johtaa moottorin liialliseen kulumiseen ja heikentää moottorin suorituskykyä ja kestoa.
• Pyydä ammattilaista tarkastamaan suuttimet. Vuotava suutin voi sellaisenaan johtaa esimerkiksi mäntien vaurioitumiseen.


2.4 Sytytys:
• Sytytyksen laatu ja ajoitus vaikuttavat olennaisesti moottorin käyttöikään ja siten myös suorituskykyyn.
• Tarkasta moottorin hallintajärjestelmän eri osat erityisen testauslaitteiston avulla.
• Jos käytät vanhoja sytytystulppia, tarkasta sytytyksen ajoitus.
• Tarkasta alipaine-ennakon letkut ja kalvo.


2.5 Öljypohjan ilmaus:
• Jos ilma ei pääse kiertämään öljypohjassa kunnolla, paine öljypohjassa kasvaa, mikä voi johtaa tiivisteiden ja eristeiden vuotamiseen.


2.6 Pakoputkisto:
• Tarkasta, että pakoputkistossa ei ole rikkoutuneita osia, jotka voisivat estää pakokaasujen kulkeutumisen.


3. Käynnistäminen
• Ennen kuin käynnistät moottorin, varmista, että kaikki osat on kiristetty paikoilleen, öljypohjassa on riittävästi öljyä, jäähdytysjärjestelmässä on riittävästi jäähdytysnestettä ja hihna on riittävän kireällä.
• Jos kyseessä on bensiinimoottori, irrota ensin sytytystulpan johdot.
• Jos kyseessä on dieselmoottori, estä polttoaineen syöttö sylintereihin.
• Käynnistä moottori ja odota, että öljynpaine on kohonnut riittävän korkealle. Jos tämä ei toimi, ilmaa voitelujärjestelmä täyttämällä öljynsuodatin öljyllä ja ruiskuta koko öljykanava öljyruiskulla.
• Jos öljynpaine on riittävän suuri, voit kytkeä sytytystulpan johdon paikoilleen tai dieselmoottorin tapauksessa avata polttoaineen syötön sylintereihin.
• Käynnistä moottori ja anna sen käydä suurella pyörimisnopeudella.
• Tarkkaile koko ajan öljynpainetta ja moottorin lämpötilaa.
• Lisää ilmauksen yhteydessä riittävästi jäähdytysainetta.
• Tarkasta, että moottorista ei vuoda öljyä ja/tai vettä.
• Säädä sytytys ja kaasutin ohjeiden mukaisesti.
• Tarkasta, että koko jäähdytysjärjestelmä toimii kunnolla.
• Tarkasta, että termostaatti aukeaa. Tarkasta, että tuuletin on toiminnassa.


Käyttöönottoon liittyvät ohjeet
• Varmista, että moottorin lämpötila on sopiva ennen kuin kuormitat moottoria.
• Vältä äärimmäistä kuormitusta ensimmäisten 1 000 kilometrin aikana. Vaihda vaihdetta pienemmälle hyvissä ajoin, jotta moottori ei kuormitu liikaa pienellä kierrosluvulla.
• Lataa moottori vain 80 prosenttiin sen kapasiteetista.
• Vältä pitkään jatkuvaa tyhjäkäyntiä äläkä aja jatkuvasti samalla kierrosluvulla.
• Älä kuitenkaan ole liian varovainen. Jos ajat liian varovasti, männänrenkaat eivät pääse toimimaan kunnolla, mikä voi lisätä öljynkulutusta.


Vanhojen osien palauttaminen
• Tyhjennä palautettavasta vanhasta osasta kaikki nesteet.
• Puhdista palautettavasta vanhasta osasta kaikki öljy ja polttoainejäämät.
• Sulje kaikki aukot punaisilla tulpilla, jotka olet irrottanut toimitetusta tuotteesta.
• Tarkasta, että vanha osa on ehjä. Jos osia puuttuu, osien hinta vähennetään hyvitettävästä pantista.
• Pakkaa vanha osa pakkaukseen tai kehikkoon huolellisesti.
• Varmista, että moottoreille tarkoitettuun kehikkoon jää alapuolelle riittävästi tilaa pumppukärryille.
• Ilmoita kun moottori on valmis noudettavaksi, niin tilaamme sille kuljetuksen.


Jälkitarkastus
• Moottori pitää tarkastaa, kun sillä on ajettu 1 000 kilometriä.
• Tarkasta, että kiinnittimet eivät ole löystyneet tai irronneet tärinän takia.
• Tarkasta jäähdytysnesteen määrä.
• Tarkasta öljyn ja jäähdytysnesteen mahdolliset vuodot.
• Vaihda öljyt ja öljynsuodatin, kun moottori on ollut käytössä 1 000 kilometrin ajan.


Tuotteiden palautusosoite (Esim runkomoottorit):
Meretek Oy
Hyllilänkatu 15,33730 Tampere


Toivomme, että näillä ohjeilla asentaminen ja käyttöönotto sujuvat ongelmitta.
Ystävällisin terveisin
Meretek Oy
Hyllilänkatu 15,, 33730 Tampere
+358 40 922 6901
myynti@meretek.fi