Käytettyjen osien myyntiehdot

Etämyynnin palautusoikeus

Mikäli ostaja haluaa perua kaupan, ja palauttaa ostamansa tuotteen, on siitä ensin ilmoitettava myyjälle esim sähköpostin välityksellä 14 päivän sisällä tuotteen vastaanottamisesta. Palautus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä kun palautusesta on sovittu. Palautukseen on aina liitettävä palautuslomake, joka on tulostettavissa osoitteesta linkin osoitteesta. Mikäli palautuslomakkeen tulostaminen ei ole mahdollista, niin palautuslomakkeen tiedot on mahdollista kirjoittaa tavalliselle paperille ja laittaa tieto palautuksen mukana.

Tuotteilla jotka on otettu käyttöön, avattu tai purettu, ei ole palautusoikeutta, ellei myyjä sitä erityisesti myönnä. Ostajan tulee tarkastaa tuote sen vastaanottaessaan. Sähköosilla ei ole vaihto- tai palautusoikeutta mikäli ne on asennettu tai poistettu muovipakkauksesta, ellei myyjä ole antanut siihen erikseen palautusoikeutta. Silmämääräinen sopivuuden tarkastaminen liittimien ja kiinnikkeiden osalta tulee varmistaa tämän pakkauksen läpi.

Palautusohjeet löytyvät verkkosivuiltamme palautusohjeet 

Meretek Oy:n virhevastuu ja ostajan velvollisuudet

Meretek Oy vastaa siitä, että tuotteen tiedot, ominaisuudet ja kunto pitävät paikkansa. Tuote on virheellinen, mikäli se on huonommassa kunnossa kuin ostajalla on aihetta edellyttää, ottaen huomioon hinta ja muut vaikuttavat tekijät. Meretek Oy vastaa vain sellaisista virheistä, jotka tuotteessa ovat ilmenneet sillä hetkellä kun ostaja on sen vastaanottanut.

Meretek Oy:llä on käytössä tuotteiden laatuluokitus, ja vastuu siitä, että tuote vastaa sille ennen kaupantekohetkeä määriteltyä laatuluokitusta.

Meretek Oy:n virhevastuu tuotteesta edellyttää, että se on asennettu ammattimaisesti. Viallisesta sähköosasta tulee olla korjaamon vianhakuselvitys.

Ostajalla on velvollisuus tarkastaa tuote ulkoisten vaurioiden osalta, sekä siten, että se päällisin puolin arvioiden on sopiva. Asennusta ei saa aloittaa, mikäli sopivuudesta ei ole varmuutta, vaan ostajan tulee viipymättä olla yhteydessä myyjään. Mikäli pakettia vastaanottaessa huomataan pakkauksen olevan kolhiintunut, tulee siitä reklamoida kuljetuspalvelun tuottajalle välittömästi.

Meretek Oy:llä on oikeus antaa tuotteen asennukseen ja käyttöön liittyviä ohjeita esimerkiksi myynti-ilmoituksen yhteydessä tai liittämällä ohjeet tuotelähetyksen mukaan. Ostajan tulee tutustua ohjeisiin ennen asennuksen aloittamista sekä noudattaa niitä.

Meretek Oy:llä on oikeus päättää, korjataanko tuote, vaihdetaanko se toiseen vastaavaan, vai puretaanko kauppa. Ennen tämän päätöksen tekoa on myyjällä oikeus nähdä tuote. Virheellisen tuotteen korjauksesta vastaa ensisijaisesti myyjä tai myyjän valtuuttama taho. Muista käytännöistä sovittava aina tapauskohtaisesti.

Ostajan tulee palauttaa virheellinen tuote myyjälle tai myyjän valtuuttamalle taholle. Sähköosaa palautettaessa on mukaan liitettävä korjaamon tulostama vianhakuseloste. Palautuskustannuksista vastaa Meretek Oy.

Meretek Oy:n virhevastuu ei kata virheellisen tuotteen irrotuskustannuksia, eikä mahdollisia asennuskustannuksia, mikäli tuotteen virhe olisi voitu havaita ennen asennusta, asennusohjeita on laiminlyöty, tai asennus on ollut epäammattimainen.

Meretek Oy ei koskaan vastaa virheellisen tuotteen aiheuttamista välillisistä tai epäsuorista vahingoista, liikevaihdon vähenemisestä, käyttöhyödyn menetyksistä tai muista taloudellisista seurannaisvahingoista.

Varaosien varaaminen

Meretek Oy:n purkuajoneuvoista on mahdollista tehdä osavarauksia ennen purkamista. Meretek Oy:llä on oikeus peruuttaa varaus, kunnes kauppa on vahvistunut ja osan luovutus on tapahtunut. Varaosien kunto tarkastetaan purkuvaiheessa. Ennakkoon annettu hinta on aina arvio, Meretek oy pidättää oikeuden hinnan muutoksiin ennen kaupan vahvistamista.